VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật thừa kế - Luật sư Quang Thái Văn phòng tư vấn luật thừa kế - Luật sư Quang Thai

Giải quyết tranh chấp thừa kế


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

1.Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế Theo quy định tại Điều 25 Luật tố tụng dân sự 2004 thì “Tranh chấp về thừa kế tài sản” sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân.

Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế

Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế

Liên quan đến các tranh chấp thừa kế về đất đai hiện này rất đa dạng, đa phần các vụ kiện về thừa kế đều liên quan đến tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất. Tranh chấp về thừa kế đất đai có các dạng cụ thể như

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hiện này rất đa dạng, các vụ kiện về thừa kế đều liên quan đến tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất.

Giải quyết tranh chấp thừa kế

Giải quyết tranh chấp thừa kế

Theo quy định của pháp luật, tranh chấp về thừa kế bao gồm tranh chấp về hàng thừa kế và tranh chấp về di sản thừa kế: Tranh chấp buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại; Yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của ...


Tư vấn luật thừa kế
12 Mạc Đĩnh Chi, Q1 skype
Hotline tư vấn 1 0912 12 68 12
Hotline tư vấn 2 0903 88 80 87
Tư vấn pháp luật

Yêu cầu tư vấn luật thừa kế
Tên
Điện thoại
Email
Tin nhắn

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái