VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

liên hệ: 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1

email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0912 12 68 12

Văn phòng tư vấn luật thừa kế - Luật sư Quang Thái

Kiến thức luật


Các trường hợp được coi là di chúc hợp pháp

Các trường hợp được coi là di chúc hợp pháp

Căn cứ theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, để có di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: - Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; - Nội dung của di chúc không vi ...

Các hình thức của di chúc

Các hình thức của di chúc

Căn cứ theo quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Các trường hợp không được quyền hưởng và từ chối nhận di sản

Các trường hợp không được quyền hưởng và từ chối nhận di sản

Pháp luật dân sự hiện hành quy định về một số trường hợp không được hưởng di sản và từ chối nhận di sản, theo đó, người này sẽ không được nhận di sản thừa kế do người chết để lại.

Di sản thừa kế

Di sản thừa kế

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những chủ thể được quyền thừa kế. Tài sản của người chết được gọi là di sản.

Thời gian không tính vào thời hiệu liên quan đến thừa kế

Thời gian không tính vào thời hiệu liên quan đến thừa kế

Bên cạnh việc quy định về thời hiệu thừa kế, pháp luật hiện hành còn quy định về khoảng thời gian không tính vào thời hiệu liên quan đến thừa kế. Theo đó, áp dụng thời gian này để bảo đảm quyền yêu cầu/khởi kiện của người thừa kế.

Thời hiệu thừa kế

Thời hiệu thừa kế

Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015, có 03 loại thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế: Một là, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10/9/1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế ...

Hướng dẫn quy định thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Hướng dẫn quy định thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do đó, cá nhân hoàn toàn có quyền tự định đoạt đối với tài sản của mình trong di chúc sẽ cho ai hưởng di sản. Mặc dù, đó là quyền cơ bản của người để lại di sản nhưng trong ...

Hướng dẫn về quy định hưởng di sản thừa kế đối với thai nhi.

Hướng dẫn về quy định hưởng di sản thừa kế đối với thai nhi.

Trên thực tế, thai nhi mặc dù chưa được sinh ra đời nhưng vẫn được pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Vậy quyền hưởng di sản thừa kế thì pháp luật quy định như thế nào? Liệu thai nhi có đủ điều kiện để được hưởng di sản thừa kế hay không?


Tư vấn pháp luật

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Liên hệ